MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Případová studie

Přání klientů byla opravdu specifická. Budoucí dům měl být jedinečný a prakticky řešený, ale zároveň měl býti zábavný, netradiční a vtipný. Klient se domem chtěl bavit.

Nyní vás provedeme tím, jak to reálně celé probíhalo.


Od první čáry až ke kolaudaci

Studie se skládá z několika částí: Úvod spolupráce » Návštěva parcely » Tvorba konceptu stavby » Dokončení studie a tvorba vizualizací » Návrh interiéru » Návrh zahrady a oplocení » Projektová dokumentace » Vyřizování stavebního povolení » Dozor a výstavba » Galerie realizace

#1

Na úvodu spolupráce

Klient byl dobře informován o cenách i termínech ve stavebnictví, a tak jsme došli k rychlé shodě. Nejdříve jsme s klientem prodiskutovali jeho záměr, tedy velikost, investice, termíny realizace domu a další důležité aspekty. Stavební záměr byl realizovatelný, a tak nic nebránilo pustit se do dalších kroků.

Pro další schůzku jsme připravili cenovou nabídku, kterou jsme vypracovali na základě vstupního dotazníku, a smlouvu. Vysvětlili jsme si postup naší práce a na další schůzce jsme již podepsali smlouvu a spolupráce začala.

Úvodní schůzka v kanceláři v Praze - MASTER DESIGN
#2

Návštěva parcely

Parcela je umístěna na kopci nad městem s krásnými výhledy do okolní krajiny. Je jen v mírném svahu a má dobré proporční rozměry. Díky tomu jsme neměli svázané ruce a při návrhu jsme mohli být více kreativní.Nejdůležitější při návrhu je vždy orientace ke světovým stranám a již zmíněné výhledy. Na toto téma si můžete přečíst zajímavé články z našeho blogu Jak vybrat pozemek pro dům a Umístění domu na pozemku a orientace místností ke světovým stranám.

Návštěva parcely
#3

Tvorba konceptu stavby

Na základě rozhovorů s klienty musel architekt tak trochu analyticky definovat, kde budou jednotlivé části domu. Je velmi důležité, aby dům správně fungoval. Je třeba najít správnou kombinaci dobrého proslunění, intuitivního pohybu uvnitř domu a správného zónování tak, aby se jednotlivé funkce a provozy v domě nerušily.

Dispozici domu jsme vyřešili následovně:

Přízemí

 1. denní zóna s obývacím pokojem a kuchyní (jih a jihovýchod)
  • získali jsme maximum sluníčka a nejlepší výhledy do okolní krajiny
  • toto umístění zároveň nabízí přístup i do zahrady na severovýchodní části parcely
 2. provoz s pracovnou (severní roh)
  • provozy jako technická místnost a pracovna nevyžadují tolik slunce
 3. terasa (navazuje na jižní straně na obývací pokoj)
  • opět bylo využito nejlepších výhledů
 4. auta/vstup (na severozápadním rohu)
  • zajistilo dobrý přístup k příjezdové cestě
  • menší proslunění nevadí, jelikož zde není potřebné
Architektonická studie - půdorys 1 NP

Patro

 1. ložnice (východ)
  • díky orientaci na východ se nepřehřívá a navíc krásně využívá výhledů do okolí
 2. dětské pokoje (jih a jihovýchod)
  • byla snaha umístit je co nejvíce na jih tak, aby měly děti co nejvíce sluníčka přes den a v odpoledních hodinách
 3. koupelna (sever)
  • je umístěna jediným směrem, kde nejsou žádní sousedé, takže i přes použití většího okna poskytuje místnost potřebné soukromí
Architektonická studie - půdorys 2 NP

Vše jsme tedy podřídili světovým stranám a výhledům. Horní patro bylo vyhrazeno čistě pro klid a odpočinek.

Dům jsme umístili doprostřed pozemku. Parcela má dostatečnou výměru a díky tomuto umístění jsme získali 2 zahrady. Jednu u vstupu na pozemek – ta je reprezentativní a pohledová. Za domem se nachází druhá zahrada s bazénem a plochou pokrytou jen trávníkem. Ta je určena pro děti a soukromí.

Architektonická studie - 01

V této chvíli je tedy dělení interiéru a umístění na parcele funkční a dává logiku. Dále jsme se zaměřili na onu jedinečnost.Na konceptu pracovalo několik architektů a několik dalších se k němu vyjadřovalo. V ateliéru máme nepsané pravidlo, že koncept se musí všem architektům ve firmě bez výhrad líbit, teprve poté se koncept prezentuje klientovi.


V architektuře bohužel často platí přímá úměra mezi jedinečností a originalitou a vyšší cenou domu. Nechtěli jsme klientovu peněženku příliš zatěžovat, jelikož jeho rozpočet nebyl neomezený. Hlavní konstrukce domu tedy zůstala na čtvercovém půdorysu o rozumných rozměrech. To dovolilo použít běžné konstrukce stropu a střechy, tedy levné a efektivní řešení.

Klient toužil po velkém prosklení obývacího pokoje a dalších místností. Tyto velké plochy se musí nějakým způsobem stínit – ideálně předsazenou střechou.

Zvolili jsme tak předsazenou linku, která se protáhla skrz celý dům jako had a pokryla všechna okna směřující na jih. Abychom narušili monotónnost krychlového řešení domu, nechali jsme tuto linku proběhnout v různých zakřiveních. Linka definovala různé spády střech, různé zkosení oken a propisuje se do takových detailů, jako je dřevěný obklad na fasádě v různých zkoseních. Linka je navíc logicky provedena tak, že v místě, kde začíná a vybíhá z garáže, je nejsilnější. Zde na střeše plní nejdůležitější stínící funkci. Postupně jak probíhá domem a stíní stále méně, je čím dále štíhlejší a postupně zaniká do ztracena.

Architektonická studie - 02


Po zadání stavby náš tým pracoval cca. 6-8 týdnů na konceptu stavby. Koncept ve formě ručně kresleného příběhu byl následně prezentován na schůzce.

Na několika stranách bylo architektem vysvětleno, jak se vyvíjely myšlenky, proč a jak má dům svůj tvar a jaké jsou důvody jeho umístění na parcele. Dále také jak dům funguje uvnitř a jak jsou koncipovány interiéry. Na závěr ještě vše osvětlila skica exteriéru. Díky tomu klient mohl dostat skvělý přehled a pochopit, proč byl dům navržen takto, a ne jinak.

#4

Dokončení studie a tvorba vizualizací

Po představení konceptu bylo hned jasné, že navrhované řešení se trefilo do vkusu a představ klienta. Mohli jsme tedy pokračovat dále. V následujících schůzkách jsme řešili detaily na fasádách a v interiéru.

Konkrétně například jak bude řešen obývací pokoj (usazení sedaček tak, aby bylo vidět na televizi i do zahrady a údolí) a rozmístění kuchyňské linky a její ergonomii. Paní domu teď může vařit s výhledem na bazén a nemá to daleko ani do technické místnosti, kde je veškeré vybavení pro domácí práce. Detailně jsme vyřešili i úložné prostory a odstranili všechny překážky v místech chůze obyvatel domu tak, aby veškerá komunikace byla přímá, intuitivní a bezkolizní.

Vizualizace domu

Máme rádi, pokud jsou v domě při jeho objevování překvapivé momenty a maličkosti. U tohoto domu pokud například stojíte před vchodovými dveřmi se zkoseným bočním světlíkem, tak vidíte skrz celý dům a na druhé straně je okno se stejným zkosením, což vytváří zajímavý pohledový efekt. Nebo pokud v horní koupelně stojíte u sprchového koutu, vypadá velmi stísněně, protože je pod šikmou plochou střechy. Jakmile ale vstoupíte do něj, zjistíte, že je mnohem větší a nadstandardně prostorný.


#5

Návrh interiéru

U tohoto domu si klienti přáli, abychom jim navrhovali i interiér. Toto rozhodnutí se vždy jeví jako pozitivní jak pro nás, tak i pro samotné obyvatele domu. Pokud se totiž interiéru věnuje stejné úsilí jako exteriéru, může mezi nimi vzniknout dokonalá promyšlená harmonie.

Přáním klientů zde byl čistý interiér. Dobře zakomponovat úložné prostory (vestavěné skříně), použít jednoduché a čisté materiály. Dalším kritériem bylo použití světlejších a nevýrazných barev. Pro spoustu jiných klientů by se takový interiér mohl jevit příliš strohý a sterilní, nicméně v tom je krása individuality osobností různých klientů.

Vytvořili jsme interiér, který působí dynamicky (schodiště v obývacím pokoji, dlouhá kuchyňská linka), a ve kterém je jasně znatelná asimilace všech šikmých oken. Celý interiér skutečně zůstal věrný pouze několika barvám v odstínech bílé a šedé s tím, že teplo interiéru dodávají dřevěné prvky a drobné doplňky. Ve finále tak působí nadčasově a nikdy se neokouká.

Interiér domu
#6

Návrh zahrady a oplocení

 • Návrh zahrady

  Základní logika, kdy je celý pozemek napůl rozdělen samotným domem, se odrazila i do návrhu zahrady. Jihozápadní část zahrady, která je u vstupu, slouží pro potěchu oka. Velká část zahrady je pokryta štěrkem a solitérními kameny a rostlinami. Tak trochu se odráží i v barvě podlah interiéru. Aby tato část zahrady nepůsobila příliš studeně, je doplněna o travnatý pruh. Když sedíte na vyvýšené terase u obývacího pokoje, vidíte přes tuto krásnou zahradu na celé údolí a okolní krajinu. Vše je jako na dlani.

  Druhá část zahrady je převážně travnatá a je zde také bazén. Zde si hrají děti. Tato část zahrady je skryta zrakům kolemjdoucích a je pro tento účel ideální.

 • Návrh oplocení

  Zvolili jsme gabiony, což jsou drátěné koše naplněné štěrkem, a to z několika důvodů. Perfektně dotvářejí část zahrady vysypanou štěrkem, jsou bezúdržbové a skvěle dotvářejí individuální charakter domu. Gabiony jsou použity kvůli své finanční náročnosti jen na straně příjezdové cesty. Zbytek pozemku je oplocen drátěným pletivem.

#7

Projektová dokumentace

Jako u ostatních projektů jsme zde zpracovali nejdříve projekt pro stavební povolení. V této lokalitě nejsou žádné přísné regulativy a úředníci na stavebním úřadě jsou vstřícní. Zpracovali jsme sloučenou dokumentaci pro stavební povolení a následně už detailní dokumentaci pro provádění stavby.Náročnější bylo zejména zpracování projektu statiky pro předsazené střešní konstrukce, které mají proměnlivý tvar a hlavně velikost vyložení. Nakonec jsme tyto konstrukce navrhli jako ocelové, spřažené s konstrukcí stropů. Dalšími atypickými momenty byla šikmá střecha a šikmá okna. V žádné normě se například nemyslí na to, jak šikmá okna do výkresu půdorysu zakreslit a okótovat.


S klientem jsme navrhli i optimální vytápění, které je zde řešeno podlahovým vytápěním napojeným na tepelné čerpadlo vzduch-voda. Na téma výběru správného vytápění jsme napsali článek na blog Čím topit v domě, aneb 7 technologií pro moderní vytápění a výběr pak usnadnili vytvořením infografiky INFOGRAFIKA: Čím topit a jak postupovat při výběru technologie pro vytápění.

Důležité bylo také vyřešit jednotlivé detaily, aby dům dopadl dobře jako celek a stavební firma měla dobré podklady pro svou práci.

#8

Vyřizování stavebního povolení

Stavební úřad, pod který spadá tento dům, je velmi sdílný. Obec nemá nastaveny přehnané regulativy, a tak v okolí již vyrostlo mnoho krásných moderních staveb. Celý proces vyřízení stavebního povolení zde trval necelý rok, a nutno říct, že i zásluhou sdílných úředníků.

Vyřízení stavebního povolení není jen o tom dát projekt na úřad, ale předcházelo mu vyřízení desítek souhlasů a vyjádření od mnoha úřadů a institucí. Píšeme o tom v článcích Stavební povolení - mýty vs. realita a 5 kroků, kterým se určitě nevyhnete při vyřizování stavebního povolení.

#9

Dozor a výstavba

Výběr stavební firmy zde trval poměrně krátce. Od zahájení bylo během 2 měsíců jasno, kdo bude dům stavět.

My jsme na stavbě prováděli technický i autorský dozor investora a měli jsme tak dobrý přehled a kontrolu nad výstavbou. Se stavební firmou jsme neustále řešili jak postavit atypické prvky. Zábavné bylo hlavně vymyslet, jak postavit šikmé zdi, aby to nebylo moc pracné. Dále bylo zajímavé vidět instalaci ocelové konstrukce stínící střechy.Jakou funkci autorský a technický dozor má a jaký je rozdíl mezi nimi a dozorem stavebním jsme jednou provždy rozlouskli v článku Autorský a technický dozor vs. stavební dozor.

Stavba domu

Následná instalace interiérových prvků a zahrady jen doplnila naši radost z díla, které se podařilo. Na každé stavbě se samozřejmě řeší každodenní malé problémy, ale zde se vše obešlo bez závažnějších přešlapů.

Velký dík patří hlavně klientovi. Díky jeho investicím, vkusu a smyslu pro detail mohla právě takováto stavba vzniknout.


Finalizace stavby - exteriér 01 Finalizace stavby - exteriér 02 Finalizace stavby - exteriér 03 Finalizace stavby - exteriér 04 Finalizace stavby - interiér 01 Finalizace stavby - interiér 02 Finalizace stavby - interiér 03

Líbí se vám naše práce?

Sdílejte studii s přáteli a zeptejte se, co na to říkají.


Dosáhnout mistrovství nejen v designu
se nám nepodařilo ze dne na den.

200+
staveb na míru
80+
interiérů
6
domů jsme sami postavili
10
let na trhu
3
pobočky
2+mld. Kč
prostavěno
Pojďme spolu probrat váš nový domov.
Nezávazně a ZDARMA.
Pobočky máme v Praze, Ostravě, Brně a Olomouci.

Domluvit schůzku

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.