MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Často kladené otázky

Dotazy našich klientů se často opakují. Připravili jsme pro vás seznam těch nejčastějších otázek ze světa architektury, stavebnictví a také odpovědi týkající se přímo MASTER DESIGN.

Obecné dotazy

 1. Co všechno děláte?
 2. Jaký je postup spolupráce?
 3. Kolik to stojí?
 4. Jak dlouho to bude trvat?
 5. Dostanu skicu zdarma?
 6. Kdo na mém projektu bude pracovat?
 7. Jste schopni garantovat mi cenu domu?
 8. Jak dlouho trvá dům postavit?
 9. Pomůžete mi s výběrem stavební firmy?
 10. Kolik ušetřím, když si dům postavím sám?
 11. Představu co chci už mám. Uděláte mi to přesně podle představ?

Odborné dotazy

Ke stavebnímu povolení

 1. Jak dlouho trvá vyřízení stavební povolení?
 2. Jaká je lhůta pro vydání stavebního povolení?
 3. Kolik stojí stavební povolení?
 4. Jak dlouho platí stavební povolení?
 5. Co je potřeba ke stavebnímu povolení?
 6. Kdy potřebuji stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby?
 7. Potřebuji stavební povolení na rekonstrukci?

K materiálům a technologiím

 1. Jaké materiály použít
 2. Jaké technologie použít
 3. Čím dům vytápět?

Ke stavbě obecně

 1. Kolik stojí postavit dům?
 2. Kolik stojí hrubá stavba domu?
 3. Musí stavba vymrznout?
 4. Přízemní dům, nebo dům na patro? A co je dražší?
 5. Zděný dům, nebo dřevostavba? A co je dražší?
 6. Plochou střechu, nebo šikmou?
 7. Je dům ve svahu dražší?
 8. Musí se dodržovat místní regulativy?

Dotazy k projektům

 1. Za kolik se dá postavit tento dům?
 2. Jsou k tomuto domu k dispozici půdorysy?
 3. Chci přesně tento dům, je to možné?
 4. Prodáte mi projekt domu, který je na stránkách?
 5. Hodí se tento dům na mou parcelu?
 6. Ceny a termíny za jednotlivé částí projektu se sčítají?
 7. Je možné sloučit dokumentaci DUR+DSP do jedné?
 8. V budoucnu budu chtít bazén a solární koletory, chtěl bych naprojektovat pouze přípravu.
 9. Je soused oprávněn nesouhlasit s mou stavbou?
 10. Jaké podklady jsou pro vypracování projektové dokumentace nutné?
 11. Kolik detailů dokumentace DPS obsahuje?
 12. Proč nemohu stavět dům podle dokumentace DSP?
 13. Patří k projektové dokumentaci DPS také support na stavbě nebo při jednání se stavební firmou?
 14. Může si stavební úřad vyžádat něco nad rámec zde uvedeného rozsahu?
 15. Obsahuje dokumentace DPS vše k bezproblémové realizaci stavby?
 16. Jak určujete cenu za jednotlivé stupně dokumentace?
 17. Dají se dokumentace později ještě změnit?


Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Zeptejte se nás na mamotazku@master-design.cz.

1. Co všechno děláte?

Dokážeme vám pomoci již od výběru pozemku až do finální kolaudace.

Celý rozsah a popis služeb najdete v sekci Služby.

2. Jaký je postup spolupráce?

Úplně nejdříve se spolu seznámíme. Ideálně u nás v kanceláři, kde vám můžeme ukázat naši práci a sepsat si vaše požadavky na dům.

Celý postup spolupráce popisujeme v sekci Služby.

3. Kolik to stojí?

Jedná se o stovky tisíc korun. Bohužel tuto částku nelze blíže specifikovat, jelikož každý projekt a každý dům je jiný. Jinak veliký, jinak složitý. Jiný je pokaždé i rozsah projektu. Někdo má malý dům „v základu“ a někdo zase luxusní vilu s bazénem, inteligentním řízením domu, rekuperací, fotovoltaikou, atd. Takové projekty se mohou cenově lišit klidně i trojnásobně.

4. Jak dlouho to bude trvat?

Studie stavby trvá přibližně cca. 3 měsíce. Příprava projektové dokumentace je velmi individuální, ale běžný dům trvá okolo 4 měsíců. Naproti tomu délka vyřizování stavebního se předem určit nedá. Záleží na místních podmínkách a hlavně součinnosti úředníků. Připravte se ale na možnost několikaměsíčních průtahů.

5. Dostanu skicu zdarma?

Nic takového nejsme schopni nabídnout. Abychom mohli dům navrhnout správně tak, aby fungoval a klientovi se líbil, je třeba mu věnovat čas a péči. Než vznikne nějaká „skica“, předchází tomu dlouhé týdny pečlivé práce při navrhování a přemýšlení. Otázka skici zdarma je podobná, jakoby se šéf svého zaměstnance v práci zeptal, jestli bude příští týden pracovat zadarmo.

6. Kdo na mém projektu bude pracovat?

Tým architektů a projektantů ve fázi projektové přípravy a stavbyvedoucí a řemeslníci ve fázi stavby. Do kontaktu se však dostanete pouze s těmi, kteří mají nejvíce informací a vaši zakázku na starosti.
Poznejte náš tým.

7. Jste schopni garantovat mi cenu domu?

Nejsme, ale usilujeme o to.

Cenu domu ovlivňuje jeho velikost, složitost, ale i situace na stavebním trhu a hlavně materiály a výrobky, které si do domu pořídíte. Rádi domy přirovnáváme k autům. Ceny mohou kolísat mnohonásobně podle zvolené výbavy. A s domy je to stejné. Neexistuje nic jako standard nebo univerzální cena za metr domu. Každý z vás si standardy určuje sám.

Za jakou částku se dům nakonec postaví ovlivňuje především souhrn vašich rozhodnutí v průběhu návrhu a výstavby.

Od prvního setkání s námi po zahájení výstavby také uplne nějaká doba, za kterou se mohou ceny ve stavebnictví změnit klidně o 10-20%.

My se budeme snažit předávat vám zkušenosti a informace o cenách, aby vaše rozhodnutí byla správná.

8. Jak dlouho trvá dům postavit?

Jednodušší dům cca. 14 měsíců. Záleží však na spoustě faktorů.

Čím větší dům a více pater, tím delší doba výstavby. Dřevostavby se stavějí o něco rychleji než zděné stavby, avšak díky moderním materiálům je rozdíl menší než dříve.

Výstavbu může zefektivnit šikovná stavební firma a kvalitní technický dozor. Pokud vaši stavbu nestavíme nebo na ni neprovádíme dozor přímo my, vybírejte pečlivě lidi a firmy, kteří znají moderní materiály a postupy a hledají řešení, ne problémy. Stavba dopadne dobře pouze, pokud všechny strany dobře fungují. Klient má dostatek času a chuti se účastnit řešení detailů a pečlivě vybírat jednotlivé výrobky, stavební firma je poctivá a má zkušenosti s moderními stavbami, architekt spolupracuje a technickému dozoru jde o dobrý a kvalitní výsledek a ne o zvyšování vlastního ega.

9. Pomůžete mi s výběrem stavební firmy?

Pokud dům nebudeme stavět sami, rádi vám s výběrem stavební firmy pomůžeme. Součástí naší nabídky je pomoc s výběrovým řízením na stavební firmu, pomoc s uzavřením smlouvy a organizace zahájení výstavby.

10. Kolik ušetřím, když si dům postavím sám?

Na tuto otázku jsme sepsali článek.
Přečíst článek »

11. Představu co chci už mám. Uděláte mi to přesně podle představ?

Všechna naše řešení vycházejí z kombinace vašich představ, snů, požadavků, možností vaší parcely a vašich financí. A dle vašeho přání do toho všeho přimícháme i své nápady, invence a zkušenosti.

12. Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení?

Za dobu naší praxe jsme se setkali s tolika různými možnostmi, že univerzální odpověď neexistuje.

Někdy to jde překvapivě snadno, ale občas je to dlouhotrvající neštěstí.

Nejvíce to ovlivňuje počet dotčených orgánů (nejhůře je na tom Praha), sousedé (můžou to znepříjemnit) a dostupnost infrastruktury, která je asi nejzávažnější. Pokud u parcely nejsou sítě, přípojky, cesta a podobně, jedná se o časově náročnou práci. Kromě těchto bodů může znamenat průtah ve vyřizování i nesdílný úředník neplnící termíny a dohody.

13. Jaká je lhůta pro vydání stavebního povolení?

Před samotným podáním projektu na stavební úřad je třeba vyřídit vyjádření a souhlasy všech dotčených institucí, které mohou někdy vydat na plný šanon papírů. Každý z nich má víceméně termín na vyjádření 30 dní. Až jsou všechna vyjádření hotova, můžeme dát projekt na stavební úřad. Ten má 30 dní na zahájení řízení a následně má dle zákona určenou lhůtu pro vydání stavebního povolení, která činí bez zbytečného odkladu nejdéle 60 dní. Ve složitých případech je lhůta 90 dní. Poté je třeba počítat s termínem nabytí právní moci, která je cca 14 dní od vydání stavebního povolení. Až poté je možno začít kopat.

14. Kolik stojí stavební povolení?

Ke standardnímu rodinnému domu, který má nejvýše 3 bytové jednotky, je správní poplatek za vydání stavebního povolení 5 - 10 000,- Kč.

Ke stavbě garáže s nejvýše 3 stáními je poplatek 1.000,- Kč, a za další doplňkové stavby 500,- Kč.

Toto ale nejsou zdaleka všechny poplatky, které v průběhu povolování stavby budete platit. Běžně se platí například za vynětí ze zemědělského půdního fondu, za zřízení přípojek, poplatky obci atd. Každý dům má tyto poplatky do jisté míry individuální.

15. Jak dlouho platí stavební povolení?

Doba platnosti stavebního povolení je 2 roky od nabytí právní moci. Pokud v této době není zahájeno provádění stavby, stavební povolení pozbývá platnost.

Prodloužit tuto lhůtu lze a to na základě odůvodněné žádosti.

16. Co je potřeba ke stavebnímu povolení?

17. Kdy potřebuji stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby?

Pro většinu rodinných domů postačí ohláška stavby. Na ohlášení mohou být podány stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Je třeba ale počítat, že pro ohlášku potřebujete mimo jiné souhlas všech sousedů. Což může být problém například když vedle vás je jen prázdná parcela a majitelem bydlícím v zahraničí.

18. Potřebuji stavební povolení na rekonstrukci?

Jak už bylo řečeno, u rekonstrukce nepotřebujete stavební povolení v případě, že stavební úpravy a udržovací práce nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

19. Jaké materiály použít

Vždy doporučujeme upřednostnit kvalitnější materiály na úkor velikosti domu. Ve stavebnictví je totiž téměř vždy přímá úměra mezi cenou a kvalitou.

Volby jsou často jen dvě - mít větší dům z nekvalitních materiálů, nebo menší dům z kvalitních materiálů. Varianta mít velký dům z kvalitních materiálů velmi často narazí na finanční strop investora.

20. Jaké technologie použít

Stejně jako v běžném životě je základ to nepřehánět.

Muži mají často nutkání stavbu technologicky předimenzovat, ale návratnost jednotlivých technologií je spíše mizerná. Výjimku tvoří technologie, u nichž je nárok na nějakou dotaci.

Jediná technologie, u které nám vyšla návratnost v rozumné míře (do 15 let), je studna.

Klimatizace – poměrně levná technologie příbuzná tepelným čerpadlům (jedná se vlastně o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), kterou jde jak vytápět, tak i chladit.
Rekuperace – jedná se spíše o investici do zdraví, nikoli finančně návratnou technologii.
Tepelné čerpadlo – začíná se stávat standardem, nicméně jeho návratnost bývá delší než je jeho záruční lhůta.
Solární panely – produkují teplo nejvíce v létě, kdy jej tolik nepotřebujeme. Má smysl u domu s bazénem.
Fotovoltaika – technologie budoucnosti. V budoucnu předpokládáme podstatný vývoj této technologie a její dominantní postavení na trhu. V současné době je neekonomická.
Pasivní dům – sloučenina některých výše uvedených technologií s doplněním o maximální tepelnou izolaci celého domu. U staveb bez patra je většinou tato meta těžce dosažitelná. Paradoxně těmto stavbám více svědčí zahraničí, kde národní aplikační dokumenty k normám pro výpočet lépe posuzují jisté druhy zdrojů energie a tepla.

Naše doporučení je tedy dům pořádně zateplit, koupit kvalitní okna, a připravit dům na osazení technologií v budoucnu, kdy je předpoklad jejich nižší ceny a několikanásobně vyšší efektivity.

21. Čím dům vytápět?

Jednotlivé technologie vytápění jsme popsali v našem článku Čím topit v domě, aneb 7 technologií pro moderní vytápění .

Zpracovali jsme rovněž jednoduchou infografiku, která vám usnadní rozhodování.
Zobrazit infografiku »

22. Kolik stojí postavit dům?

Na toto téma jsme sepsali podrobný článek Kolik stojí postavit rodinný dům (včetně výpočtu).

23. Kolik stojí hrubá stavba domu?

Třetinu až polovinu veškerých nákladů. Záleží na samotném vybavení, technologiích a standardu jednotlivých materiálů.

24. Musí stavba vymrznout?

Dřevostavba určitě ne. Zděné stavby v dnešní době také ne, jelikož neobsahují tolik vody jako dříve (až na některé výjimky). Nicméně tím nic nepokazíte.

25. Přízemní dům, nebo dům na patro? A co je dražší?

Přízemní domy jsou o pár procent dražší, jelikož stavba obsahuje více zemních prací a má větší střechu. Odhadem se dá hovořit o čísle do 10%. Na druhou stranu vám přízemní stavba poskytuje komfort bezbariérovosti a bližší vazby na zahradu, což patrové domy nemohou.

26. Zděný dům, nebo dřevostavba? A co je dražší?

Dřevostavby jsou o pár procent dražší. Opět se dá hovořit o čísle do 10%. Hodně záleží na druhu dřevostavby. My doporučujeme spíše zděné stavby pro jejich lepší akumulační a zvukově izolační schopnost.

27. Plochou střechu, nebo šikmou?

Mnohdy to ani nemůžeme ovlivnit, jelikož je to nařízeno striktně úřady v územním plánu. Pokud se však nejedná o stavby v chráněné krajinné oblasti, nebo to nevyžaduje ráz okolní zástavby, volíme jednodušší a levnější konstrukce střechy jako je např. plochá či pultová střecha.

Dnešní stavební materiály jsou již natolik pokročilé, že není nutno se obávat některého druhu střechy.

U střech platí jednoduché pravidlo, že čím méně je prostupů skrze střechu, tím méně bude poruchová. Co se týče únosnosti střech, tak zde žádná nevítězí, jelikož se všechny počítají podle stejných norem a na stejnou únosnost.

28. Je dům ve svahu dražší?

Ano, je dražší především proto, že zemní práce a izolace nejsou levnou záležitostí. Opět doporučujeme počítat navíc až 10%.

29. Musí se dodržovat místní regulativy?

Ano, je nutné je dodržovat. Pokud by jste se rozhodli je nedodržovat, riskujete vy na svou vlastní zodpovědnost (nikoli projektant nebo architekt) zamítnutí na stavebním úřadě, popřípadě pokutu při kolaudaci.

30. Za kolik se dá postavit tento dům?

Po opakovaných dotazech na ceny domů jsme se rozhodli, že se vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc a celkové uvažování nad cenami vám ulehčit. Důvod k tomu, že ceny domů do diskuze již nechceme psát, je takový, že každým dalším rokem už se cena stejného domu stává neaktuální a zavádějící. Máme pro vás ale řešení.

V našem článku Kolik stojí postavit rodinný dům (včetně výpočtu) popisujeme detailně jak celkovou cenu domu spočítat. Článek udržujeme stále aktuální a k získání ceny domu stačí pouze využít informací z projektu (podlahová plocha domu, patrovost, svažitost). Mějte zde na paměti, že cena domu může jít i astronomicky nahoru v závislosti na zvolených materiálech a technologiích.

31. Jsou k tomuto domu k dispozici půdorysy?

Půdorysy některých domů jsou na našem webu a detailněji samozřejmě k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích. Snažíme se respektovat soukromí svých klientů a proto detailnější informace neposíláme e-mailem.

32. Chci přesně tento dům, je to možné?

Během naší praxe jsme si již několikrát ověřili, že takto to nikdy nefunguje. Při hloubkových rozhovorech vždy vyjdou na povrch nové potřeby a představy, které vždy změní výslednou tvář domu. Pakliže ale najdete dům, který se vám opravdu líbí, je to pro nás cenná informace do začátku.

33. Prodáte mi projekt domu, který je na stránkách?

Pravděpodobně ne. Každý dům je originální a navržen na základě potřeb a požadavků klienta, proto nikdy nemůže dokonale splnit potřeby a požadavky jiného klienta.

34. Hodí se tento dům na tuto parcelu?

V tomto hraje roli několik faktorů.

Pokud chcete přízemní dům, musíte počítat s většími nároky na zastavěnou plochu. Stejně tak pokud by byla parcela v mírném svahu - např. na 10 m délky snížení nebo zvýšení terénu o 1m - nemusí to být vždy pro přízemní dům ideální a pravděpodobně bude nutno kopírovat terén čímž může dojít narušení bezbariérovosti stavby.

U patrových domů je situace v tomto ohledu jednoduší. Do případného rozhodovacího procesu vstupují tyto faktory - místní regulativa (územní plán, regulační plán, územní studie, zastavitelná plocha parcely, tvar a sklon střechy atd.), vaše požadavky na novou stavbu a také orientace a sklon parcely. Po zvážení všech těchto výše uvedených podmínek je možno s určitostí říci zda dům, který se vám tolik líbí vůbec sedí dané lokalitě a vašim představám.

35. Ceny a termíny za jednotlivé částí projektu se sčítají?

Ano, jeden bez druhého nemůže existovat. Je vždy nutné vypracovat konkrétní stupeň dokumentace a až poté je možno pokračovat v dalším stupni.

36. Je možné sloučit dokumentaci DUR+DSP do jedné?

Ano, možné to je, a my to takto děláme vždy. Urychluje to i samotné řízení na stavebním úřadě.

37. V budoucnu budu chtít bazén a solární kolektory, chtěl bych naprojektovat pouze přípravu.

Příprava lze provést pouze stavebně při realizaci, ale projektová dokumentace musí být naprojektovaná na konečný stav. Projekt tedy vždy musí obsahovat vše i v případě, že to v budoucnu nebude provedeno.

38. Je soused oprávněn nesouhlasit s mou stavbou?

Ano, je. Pokud ve stavebním řízení podá soused námitku a ta je neoprávněná, stavební úřad ji často zamítne. Problém ovšem může nastat, pokud je návrh domu „v šedé zóně“. Spousta územních plánů je napsána tak, že ponechává prostor pro kreativitu. Pokud se soused dobře orientuje ve stavebním právu a chce vaši stavbu zdržovat, může se odvolávat, například ke krajskému stavebnímu úřadu a celý spor může klidně skončit u soudu a protáhnout se o několik let. Pokud k takovému odvolávání dojde a návrh domu je ve zmíněné „šedé zóně“, úředníci často zbystří a raději věc vrátí k projednání nebo mohou i dát za pravdu sousedovi. Důvod je jednoduchý – jejich rozhodnutí je oficiální a pokud by v budoucnu nadřízený orgán posoudil věc opačně, mohli by se dostat do problémů.

Doporučujeme vám tedy stavět pouze v místech, kde jsou sousedské vztahy dobré.

39. Jaké podklady jsou pro vypracování projektové dokumentace nutné?

Vždy se to liší případ od případu. Vždy bude minimálně zapotřebí výškopisné a polohopisné geodetické měření, radonový posudek, hydrogeologický posudek a inženýrsko-geologický průzkum. Navíc může být nutné doložit hlukovou studii (např. pro tepelná čerpadla), studii osvětlení či oslunění. Tyto podklady nejsou součástí projektové dokumentace. Jejich zpracování jsme však schopni zajistit.

40. Kolik detailů dokumentace DPS obsahuje?

Konkrétní počet volíme podle složitosti stavby. Po dohodě se stavební firmou realizující dům je možné v rámci autorského dozoru domluvit dokreslení dalších detailů. Vše záleží na konkrétní situaci a šikovnosti stavební firmy.

41. Proč nemohu stavět dům podle dokumentace DSP?

Toto nelze nikomu zakázat. Pouze je třeba si uvědomit, že projektant je v tu chvíli dle zákona zbaven veškeré odpovědnosti a veškeré škody a trable jdou na vrub tomu kdo takové rozhodnutí učinil.

42. Patří k projektové dokumentaci DPS také support na stavbě nebo při jednání se stavební firmou?

Bohužel toto je práce autorského dozoru, který ale v rámci smlouvy budete mít sjednaný. Doporučujeme proto veškeré své požadavky na tuto dokumentaci co nejvíce konkretizovat aby nedocházelo ke změnám během stavby.

43. Může si stavební úřad vyžádat něco nad rámec zde uvedeného rozsahu?

Ano, může. Stavební úřady například někdy vyžadují výkres pohledu na zděný plot, který je poto potřeba doobjednat.

44. Obsahuje dokumentace DPS vše k bezproblémové realizaci stavby?

Ne vždy, jelikož stavba vyžaduje iniciativu také ze strany stavební firmy. Např. výrobní dokumentace oken, ocelových či ŽB konstrukcí, vyřešení jednoduchých detailů, kterých jsou na stavbě desítky. Toto je však většinou korigováno spoluprací autorského dozoru, stavbyvedoucího a subdodavatelskými firmami. Dále pak není vždy reálné, aby investor specifikoval některé výrobky či materiály v této dokumentaci a dochází k tomu z pravidla během výstavby.

45. Jak určujete cenu za jednotlivé stupně dokumentace?

Zásadní je rozsah a to jak samotná velikost domu a počet pater, tak i požadavky investora na konkrétní materiály a technologie. Cenu může také ovlivnit samotná parcela a proto není možné cenu stanovit bez bližší znalosti konkrétního místa stavby.

46. Dají se dokumentace později ještě změnit?

Velice obtížně. Musíte počítat s komplikacemi jako je dlouhý termín (se změnami se normálně nepočítá a musí se počkat než se uvolní kapacity projektantů) a navýšení ceny. U rozsáhlých změn již může termín a cena odpovídá zcela novému projektu. Totéž platí pří změnách během stavby, kdy několikátá varianta způsobuje větší zahlcení a chybovost stavbyvedoucích. Rázně doporučujeme si vše promyslet před započetím projekčních prací, jelikož veškeré změny jsou komplikované.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Zeptejte se nás na mamotazku@master-design.cz.

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.