MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Administrativní budova a showroom lampárnaOstrava

Pro novostavbu swowroomu svítidel v centru Ostravy navrhli architekti hravou fasádu. K samotné budově náleží také administrativní část a skladovací hala.

Administrativní budova a showroom lampárna - Ostrava - Vizualizace 1
Administrativní budova a showroom lampárna - Ostrava - Vizualizace 2
Administrativní budova a showroom lampárna - Ostrava - Vizualizace 3
Administrativní budova a showroom lampárna - Ostrava - Vizualizace 4
 

Hodnocení Další projekty Chci podobný projekt

Charakteristiky

  • Navrženo: 2019
  • Podlahová plocha: 826 m2
  • Zastavěná plocha: 681 m2

Zadání

Z důvodu nedostačujících kapacit současného showroomu a skladu firmy lampárna, bylo požadován návrh novostavby v centru Ostravy.

Dům samotný měl navíc obsahovat také administrativní část k případnému pronájmu. Vzhledem k místu a účelu stavby bylo chtěné stavbu otevřít co nejvíce do ulice. Tato část také měla být co nejvíce architektonicky atraktivní, aby samotný dům v současné proluce vynikl.

INFORMACE O PARCELE

Novostavba showroomu moderních svítidel je umístěna na ulici Suchardova, v těsné blízkosti Sokolské třídy a v okrajovém prstenci městského centra. Zdejší prostředí postrádá charakter tradiční městské zástavby. Mnohem blíže má k průmyslové / výrobní povaze, což je zdárně dokládáno existujícími stavebními příspěvky. Ty fungují primárně solitérně a jako by bezohledně. Každý objekt předkládá vlastní tvarosloví a subjektivní urbanistické názory. Zdejší měřítko je tedy významně rozkolísané. Různí se podlažnost, liší se objemová roztažnost. Samotná uliční čára je definována jednostranně, a tak není divu, že jediný pozitivní záchvěv obstarává náznak uličního stromořadí, které vytváří příznivou separaci od jinak mdlého uličního / silničního koridoru.

Charakter dotčeného místa je tedy jednolitý, byť z pohledu veřejnosti nepříliš atraktivní. Chybí zde otevřené fasády, vstřícná gesta a stavby, které by se k ulici nestavěly zády, případně bokem. Tento nešvar je úspěšně dokládán i obchodním domem Penny, který je vystavěn na strategicky výhodném vstupu (a v místě styku se Sokolskou třídou). I v jeho případě dochází k urbanistické ignoraci a k výsledné rezignaci. Ulice Suchardova slouží čistě jako přístupová komunikace pro auta. Pro nic dalšího.

Nově navržený objekt showroomu uvažuje jinak. Využívá rozkolísané uliční čáry a činí malý úkrok směrem vzad. Vzniklý předprostor není tupý, ale naopak – vytváří drobné zelené předsálí, vhodné pro zapracování doprovodné zeleně a pro implementaci nočního nasvícení. Samotný objekt předkládá elementární průmět a v maximální míře se rozprostírá podél ulice. Vzniklé mezery po stranách reflektují dopravní prostupnost (dostupnost) a v neposlední řadě legislativní odstupy od sousedních hranic.

Samotná uliční fasáda nabízí jednoduché (a jasně čitelné) karty: rytmus, symetrii a maximální otevřenost. Prosvětlený interiér se tedy maximálně vpíjí do uličního dění a naopak – dění z ulice se stává přirozenou součástí interiéru.

ARCHITEKTURA

Jednoduchost a typologická zónace. Architektura stavby je udávána jednak prostředím (velmi nestejnorodým) a druhak samotným provozem a jeho potřebami. Ústřední roli zde sehrává objekt showroomu, tedy open space prostor o velikosti 200 m2 a o světlé výšce 4 m. Takto definovaný provoz je logicky věnován ulici, a to v maximální možné míře. Přes dvacet metrů dlouhá fasáda zastává klasicistní principy architektury. Rytmické členění (okno – pilastr / pilíř – okno – pilastr / pilíř...) je doprovázeno přísnou symetrií a v neposlední řadě doprovodnými odkazy k indstriální / průmyslové architektuře (nejen ostravské). Výsledné tvarosloví je modifikováno a elementarizováno...

Vypuzeny jsou oblé tvary a bohatý plastický dekor. V konečném zúčtování je upřednostněn jednoduchý vzorec A-B-A-B a minimalistická forma. Sešikmená okna jsou sama o sobě dostatečně nečekaná a dynamická, že samotná analogie se svítidly a přirozeným rozptylem světla působí skoro až „nepodstatně“.

Ostatní provozy zastávají sekundární role. Zázemí showroomu se tedy logicky rozrůstá jaksi v ústraní, neboli až v druhém sledu. Mnohem dominantněji promlouvá druhé podlaží, které přináší volné kancelářské plochy. Patrový objem se sice rovněž odehrává v mírném odstupu od ulice, avšak zřetelněji vyrůstá do výše a využívá jiného materiálového vyjádření. Parterový základ v cihle (rytmicky fragmentovaný šikmými okny a přerušenými překlady) je korunován šedou čepicí = jednoduchým liniovým objemem a triviálně přísným okenním pásem.

DISPOZICE

Přístup k ulici je přirozeně dokládán i přístupem v samotném interiéru. Samotná stavba je totiž členěna ve směru silnice na jednotlivé funkční pruhy. Ty jsou ucelené a nikterak narušené cizorodými provozy. Nejčistější je v tomto ohledu samotný showroom, tedy prostor o výše popsané geometrii, který zastává pozici hlavního „taháku“. Obdobnými parametry disponuje i zadní partie stavby – tedy hlavní sklad. Oba segmenty jsou řešené jako open space jednotky, které jsou členěné pouhými sloupy a které rovněž disponují atypickými světlými výškami.

Odlišné pojetí přináší prostřední pás stavby, který představuje určitý filtr na rozhraní „prezentace“ a „přípravy“. Nachází se zde dvojice kanceláří, experimentální místnost, toalety, kuchyňské zázemí, průchozí dílna a rovněž vertikální komunikace, které zpřístupňuje kanceláře o podlaží výše. Bohatý výčet funkcí je vyjádřen jednoduchým dispozičním scénářem. Při prostorové deklaraci není opomenuta příčná zónace a podélná prostupnost (nekonfliktivní z pohledu veřejné-neveřejné trajektorie pohybu).

Samotné patro je definováno nezbytně nutným základem v podobě toalet a schodišťového dovětku. Vše zbylé je tvořeno obrysem obvodových konstrukcí a předpokládanou pozici vnitřních sloupů.

Líbí se vám tato stavba?

Sdílejte ji s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.


Chceme dosahovat pravého mistrovství!

Budeme rádi, když nám řeknete, jak se vám stavba líbí.

9% · 14

Další projekty z kategorie Ostatní stavby

Dosáhnout mistrovství nejen v designu
se nám nepodařilo ze dne na den.

200+
staveb na míru
80+
interiérů
6
domů jsme sami postavili
10
let na trhu
3
pobočky
2+mld. Kč
prostavěno
Pojďme spolu probrat váš nový projekt.
Nezávazně a ZDARMA.
Pobočky máme v Praze, Ostravě, Brně a Olomouci.

Domluvit schůzku

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.