MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Rekonstrukce a nástavba obchodního domu OstravicaOstrava

Když se během rekonstrukce objektu zjistilo, že původně zamýšlená předsazená fasáda, tzv. second skin je kvůli špatnému stavu krovu technicky neproveditelná, vrátili se architekti k obnově původní fasády z 30. let doplněné o novou bohatě prosklenou nástavbu.

Rekonstrukce a nástavba obchodního domu Ostravica - Ostrava - Vizualizace 1
Rekonstrukce a nástavba obchodního domu Ostravica - Ostrava - Vizualizace 2
Rekonstrukce a nástavba obchodního domu Ostravica - Ostrava - Vizualizace 3
Rekonstrukce a nástavba obchodního domu Ostravica - Ostrava - Vizualizace 4
Rekonstrukce a nástavba obchodního domu Ostravica - Ostrava - Vizualizace 5
 

Hodnocení Další projekty Chci podobný projekt

PROMĚNA OBCHODNÍHO DOMU OSTRAVICA -

ZMĚNA ZÁMĚRU

Během probíhajících stavebních prací došlo v podstatě na nejkvalitnější stavební průzkum. Poslední zásahy odhalily problémy, které nebyly v projektové, ani v počáteční stavební fázi předpokládány. Jakožto zásadní se ukázaly odkrývací a hloubkové práce v podkrovní sekci objektu A (Neumann). Během nich bych zjištěn invazivní výskyt dřevomorky domácí – a to v poměrně pokročilé, nezvratné fázi. Lokální oprava / výměna je za této konstelace absolutně bezpředmětná. Míra nemoci přesáhla přijatelnou mez.

Dřívější průzkumy byly přesto optimistické a předpokládaly, že i když je střecha lokálně oslabená, samotný krov je fyzicky zdatný. Že tedy unese sám sebe, ale také kontaktní izolaci a v neposlední řadě zavětrovací konstrukce předsazené fasády – tzv. second skin.

Poslední zjištění tyto manévry nenávratně vyloučily. Stávající střecha je za dané situace nezpůsobilá a je v podstatě nebezpečná i jakožto „nosič zateplovacího systému“. Většinu střechy je nutné komplexně nahradit – a to v takové míře, že lze spíše hovořit o NOVÉ STŘEŠE.

Nezbytná náhrada střechy v takové kubatuře, jakou definuje současný krov, je z ekonomického a časového hlediska natolik fatální, že je mnohem praktičtější (a logičtější) provést běžnou nástavbu s plochým zastřešením a neprovádět předsazenou konstrukci druhé fasády. Následkem toho mohou být další benefity. Střecha nástavby nemusí být nutně monofunkční střechou, ale stropem pro relaxační pobyt. Takto koncipovaná střecha může vyřešit i dlouhodobý problém celé stavby, neboť bude po mnoha desetiletích konečně odvodněna bezkolizním způsobem.

PRINCIP NÁSTAVBY

Neblahá zjištění jsou novým návrhem překlápěna v pozitivní modifikaci. Má-li být nový Neumann soudobý, temperamentní a odrážející povahu vnitřních funkcí, formální reforma formou druhé kůže (byť transparentní) není nezbytně nutná. Podobného efektu lze totiž dosáhnout vynucenou výměnou střešní konstrukce, respektive novou střešní nástavbou.

Nastavovaná konstrukce je uvažovaná ve dvou úrovních. Páté nadzemní podlaží se rozprostírá na většině území bývalého podkrovního prostoru a je pojato jako ustoupené. Úkrok nástavby je činěn ve všech hlavních směrech – a tedy ve směru k hotelu, tak do křižovatky a do náměstí. Ustoupení fasády je řešeno v předpokládaném intervalu 1,5 až 2,0 m. Výška první úrovně nástavby není definitivně stanovená a není vyloženě žádoucí, aby byla identická jako v případě posledního nadzemního podlaží objektu M. Frommerové. Výsledný objem by neměl přesáhnout stávající střešní plášť sedlové konstrukce. S výjimkou sekce podél Benešova náměstí, kde je zvažována nástavba i v místě současné „terasy“.

Šesté nadzemní podlaží je v případě objektu F. Neumanna absolutně nové. Jedná se o elementární hmotu, které má menší světlou / konstrukční výšku a která je rovněž ustoupená ve všech uličních směrech. Potlačení je činěno v korelaci s nosným systémem budovy a v objemové součinnosti s mansardovou střechou nynějšího zastřešení. Obě nástavby jsou v rozích zaoblené, čímž je odkazováno na současné (vyboulené) arkýře.

Třetím do party je požární schodiště, které přestavuje samostatný objem a který vyplňuje skulinu mezi objekty A, B a C. Povaha objemu je silně vertikální. Za dané situace je přitom žádoucí, aby dotčené schodiště dosáhlo střešní úrovně objektu B a vytvořilo tak zřetelně dilatovaný objem.

Výsledná textura nových objemů je jednolitá, respektive příbuzná. Nastavovaná podlaží jsou řešena jako maximálně prosklená. Fasádní profily překrývají jak stropní, tak atikovovu část střechy, čímž je umocněn pocit jednolitosti a kompaktnosti. Tepelná pohoda uvnitř řešených místností je zajišťována předsazenou konstrukcí s hliníkovými lamelami. Vertikální stínění je formulováno jako rytmicky „řasená“ (zá)clona, která je přerušena v místě oken / žádoucích výhledů do městské krajiny (ať už ve vazbě na nižší podlaží, nebo nezávisle na nich).

Požární schodiště je řešené jako kovová konstrukce, která je z důvodu jednotného vzhledu rovněž opláštěna hliníkovými lamelami.

ARCHITEKTONICKÝ DOJEM

Cílem nastíněného řešení je implementace současně se jevících těles na stávající stavební strukturu – pokud tak lze nazývat parter a navazující podlaží do výše 4NP. Maximálně prosklený parter parafrázuje předešlé členění výkladců a eliminuje „podseknuté“ nárožní vstupy. Následující patra jsou prezentována v bílé omítce, přičemž je střízlivě oživován historický dekor z období 60. až 70. let (předložené vizualizace pracují s posledním dekorem a nejsou tedy aktuální). Směrem do Benešova náměstí jsou dokonce obnovována historická okna, která byla posledním stavebním procesím zazděna.

V prostoru bývalé střechy je nevyhnutelně zachovávána hmota tympanonu / štítu, neboť tvoří neoddělitelnou součást hlavní obvodové vrstvy. Rušen je naopak vikýř se štítem ve směru k hotelu Palace. Odstoupená nástavba užívá primárně materiály jako kov a sklo. Zříká se významného prostorového tvarování a nepokouší se doslovně recitovat okolní režim (ať už F. Neumanna nebo M. Frommerové). Minimalistické vyjádření nastavovaných objemů představuje nezbytný přístup – zejména ve vztahu k „základu“, který je plastický, dekorativní a bohatě členěný.

Jak už padlo výše, předmětem řešení je v tuto chvíli principiální změna koncepce vnějšího výrazu stavby. Aktuální přeměna bývalého obchodního domu Ostravica ztrácí uvažovanou druhou kůži a místo ní získává bohatě prosklenou nástavbu, která imituje původní objem střešní konstrukce. Tato nástavba je záměrně jiná, avšak tvarově ohleduplná a materiálově odlehčená prostřednictvím subtilních kovových rámů a prosklených výplní.

Stavba Felixe Neumann tak získává „novou střechu“, která vykonává soudobou stopu a která nepopírá historický základ. Taková nástavba může v noci svítit a vysílat do blízkého i vzdáleného okolí velmi příjemný signál.

Líbí se vám tato stavba?

Sdílejte ji s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.


Chceme dosahovat pravého mistrovství!

Budeme rádi, když nám řeknete, jak se vám stavba líbí.

34% · 14

Další projekty z kategorie Ostatní stavby

Dosáhnout mistrovství nejen v designu
se nám nepodařilo ze dne na den.

200+
staveb na míru
80+
interiérů
6
domů jsme sami postavili
10
let na trhu
3
pobočky
2+mld. Kč
prostavěno
Pojďme spolu probrat váš nový projekt.
Nezávazně a ZDARMA.
Pobočky máme v Praze, Ostravě, Brně a Olomouci.

Domluvit schůzku

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.