MASTER DESIGN: architekti Praha, Brno, Ostrava - architektonický ateliér - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 608 761 115CZ EN
MENU

Ochranná a bezpečnostní pásma - velikosti a ukázky z praxe

12. prosince 2016

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou pojmy, které bychom při koupi pozemku či jiné nemovitosti neměli v žádném případě opomenout nebo podcenit

Lukáš Richter
Lukáš Richter
Ochranná a bezpečnostní pásma - velikosti a ukázky z praxe

Koupě nemovitosti je proces finančně dosti náročný. A dodatečné zjištění skutečnosti, že polovinu stavební plochy „okupuje“ ochranné pásmo, je opravdu nemilé zjištění, nad kterým srdce stavebníka určitě nezaplesá. Jednou z nejdůležitější věcí před koupí jakékoliv nemovitosti (pozemku či stavby) tedy je si předem zjistit omezení s ní související.

Jak najít spolehlivé informace o pásmech na vašem pozemku

Nejlepšími a nejvěrohodnějšími zdroji těchto informací jsou příslušný stavební úřad a odbor územního plánování. Na těchto úřadech dostanete spolehlivé informace, zda se na konkrétní nemovitost nevztahují nějaká omezení, popřípadě jestli nehrozí to, že si na dané místo někdo omezení bude nárokovat v budoucnu.

Doplňkovým zdrojem informací bývá výpis z katastru nemovitostí, kde můžeme vyčíst, zda se na dané místo nevztahuje například věcné břemeno (ale pozor, ne všechna pásma mohou být věcným břemenem zaopatřena!).


Pokud se dozvíte, že se na danou nemovitost některá omezení vztahují, nezoufejte. Kontaktujte daný orgán, který vám formou písemného vyjádření sdělí, jaká omezení si zde s odkazem na platný zákon či vyhlášku nárokuje a co zde jako majitel nemovitosti můžete či v opačném případě nemůžete provádět.

Pro příklad uvádním citaci podmínek ochranného a bezpečnostního pásma elektrického vedení: „V tomto pásmu je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení stavět a provádět zemní práce, přejíždět vedení těžkými mechanismy, vysazovat v něm trvalé porosty nebo zde uskladňovat hořlavé látky.“

Kdo ochranná a bezpečnostní pásma generuje

Nejčastějším generátorem ochranných a bezpečnostních pásem bývají vlastníci technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, sdělovací kabely aj.). Dále pak stavby dopravní (komunikace silniční, drážní a letecká), stavby kulturní (památková rezervace, zóna, ..) a v neposlední řadě samotná příroda (les, chráněná území, vodní zdroje aj.).

Orientační výčet velikostí ochranných pásem

Ochranná pásma inženýrských sítí

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

Ochranné pásmo plynovodu

Ochranná pásma vysokého napětí (VN)

Ochranná pásma vodních toků

Ostatní ochranná pásma

Ochranné pásmo silnice

Ochranné pásmo železnice (dráhy)

Ochranné pásmo lesa je 50 m.

3 příklady z praxe

Skrytý vodní tok

Mnohdy nás navštěvují klienti, kteří ani nemají ponětí o tom, že na jejich nově nabytý stavební pozemek nějaké ochranné pásmo zasahuje, či skrz něj dokonce prochází sítě technického zařízení. Tyto sítě jsou většinou podzemního charakteru bez zjevných vizuálních náznaků. Jako příklad mohu uvést investory, kteří nabyli pozemek v podhůří Beskyd.

Na pozemku jsme provedli vizuální průzkum. Pozemek byl rovinatý, po západní hranici lemován náletovou zelení v plytkém příkopu ne hlubším než 30 cm. K této hranici byl na základě požadavků klienta architektem přisazen nově navržený rodinný dům. Během průběhu inženýrské činnosti však nastaly komplikace.

Odborem životního prostředí jsme byli upozorněni, že daná stavba zasahuje do ochranného pásma vodního toku a v takovém místě nám postavit rodinný dům nepovolí. Nakonec se ukázalo, že plytký příkop, jež byl zarostlý hustou náletovou zelení, byl ve skutečnosti vyschlé koryto potůčku.

Nic na tom, že zde již pár let voda netekla, neboť území novou výstavbou změnilo svůj charakter. Na tuto skutečnost jsme se snažili odbor poukázat. Starší mapy, ve kterých byl „potůček“ zaznačen, mluvily dle úředníků za vše a dům jsme museli nakonec posunout.

Problémy s plynovodem

Dalším příkladem může být situace, kdy si klient koupil pozemek 100 metrů od nejbližšího plynového řádu. Počítal s tím, že vybuduje delší plynovou přípojku a dům, který mu navrhneme, bude plynem vytápět a zároveň na něm i vařit.

Vše šlo jako po drátkách. Přípojka plynu byla naprojektována, začala inženýrská činnost. V prvním sledu se nám však ozvaly plynárny, že na takto dlouhou plynovodní přípojku nepřistoupí a po investorovi vyžadují protáhnout stávající plynový řád a na něj se teprve napojit. V druhém sledu se ozvalo město, jakožto vlastní dopravní infrastruktury, že povrch účelové komunikace okolo investorova pozemku je nedotknutelný a striktně vyžadují umístit prodloužení plynového řádu do travnatého pásu mezi vozovku a sousedními pozemky. A zde se vše značně zkomplikovalo.

Jak jsme již psal dříve, plynovod má ochranné pásmo 1 m na každou stranu potrubí a chtíc nechtíc ono pásmo zasahovalo na sousední pozemky. Se sousedy bylo tedy nutno vše zjednat, ošetřit věcnými břemeny (za nemalé poplatky) a jiné. Jak myslíte, že sousedé reagovali na skutečnost, že v budoucnu na jejich pozemek zasáhne ochranné pásmo (byť jen např. 0,5 m) plynovodu, ve kterém skoro nic nemohou provádět?

Klient sousedy dlouho přesvědčoval o souhlasu s tímto záměrem. Nakonec sousedé usoudili, že i oni samotní mohou mít z tohoto užitek a na řád se budou moci sami napojit. Ne ale vždy vše takto může skončit. Stačilo aby jediný soused se záměrem nesouhlasili, roční snažení projektantů a administrativy by přišlo vniveč a klient by musel přejít na jiný, podstatně dražší, typ vytápění, nemluvě o posunu termínu vydaní stavebního povolení.

Ochranné pásmo lesa

Jako poslední příklad si můžeme uvést ochranné pásmo lesa. Dle příslušného zákona (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2) smíme od hranice lesa umístit stavbu rodinného domu ve vzdálenosti nejméně 50 m. Tato vzdálenost není určitě malá a mnoho z nás by chtělo mít dům, který je v těsné blízkosti tak hezkého místa jakým les bezesporu je.

Tento zákonem daný odstup však má své opodstatnění. Zaprvé je les a jeho křehký ekosystém díky této vzdálenosti chráněn před člověkem, stavbou a vlivem, který plyne z jejího užívání. Zadruhé jsou stavba a její obyvatelé například chráněni před živelnou pohromou v podobě silného větru, kdy ulomené větve a stromy mohou padat do vzdálenosti několika desítek metrů.

Pokud jste takový pozemek koupili a nyní jsem vás tímto odstavcem vyděsil, nemějte obavy. Z takto nastaveného bezpečnostního pásma lze většinou po posouzení příslušné lesní správy získat výjimku.

Závěrem

Jak bylo v tomto článku shrnuto, nekupujte zajíce v pytli, který může skrývat nemilé překvapení v podobě různých omezení. Ochranná a bezpečnostní pásma nemusí být za každou cenu chápána jako „nutné zlo“. Musí se s nimi počítat a pochopit, z jakého důvodu zde jsou a proč jsou zároveň zakořeněna v naší legislativě.

Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího?
Napište nám do diskuze. Odpovíme všem!


Lukáš Richter

Lukáš Richter ~ Architekt

Ve firmě mám na starosti vše od samotných návrhů domů až po projekční činnost.

Na práci mně baví především pestrá variabilita zadání, širší rozptyl prací, a také tým, se kterým mám možnost spolupracovat.

Největší pracovní příležitostí pro mne zatím byl jakýkoliv dosavadní projekt. Profesně nevnímám rozdíl mezi zahradním domkem a kongresovým centrem.

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    
odpovědět
Dobrý den před pár lety jsme koupili domek u lesa,avšak z druhé strany domku má pozemek soused,pouze pastva jeho pozemek je zakreslen až do našeho domku nevím jak k tomu mohlo dojít že, geodezie může udělat takovou pitomost.Soused trvá na tom že,pozemek je až k domku tudíš by jeho koně co má na pastvě koukali k nám do obýváku.Je ze zákona daná vzdálenost plotu od domu nebo to mám řešit soudní cestou děkuji za opověd.
odpovědět
Zdravím.
Mám dům na hranici pozemku. Soused má povolenou neveřejnou účelovou komunikaci k zamýšlené výstavbě dvou rodinných domů. Tato komunikace vede těsně kolem mého domu a tvoří ji vydlažděná plocha. K těmto 2 domům chce přivést plynové potrubí, které povede podél mého podsklepeného domu. Můj dotaz zní: jaká musí být minimální vzdálenost potrubí od mého domu? Bude to potrubí od regulátoru tlaku s měřičem spotřeby k těmto domům.
Děkuji za odpověď. Stanovský
odpovědět
Dobrý den,soused začal stavět drátěný plot na hranici pozemku kde po celé dálce vede sdělovací kabel(nenechal si ho vytyčit).Mám tedy dotaz zda musí dodržet ochranné pásmo a plot posunout?
odpovědět
Zdravím Vás, chci Vám jen říci, že když máte pozemek napr. trvaly. tr. porost nebo Ornou půdu a na ni rostou vysoké stromy i náletové rostliny a na cuzk. je to zmíněná orná půda nebo trvalý tr. porost tak můžete dům stavět i mezi těmito stromy nebo přímo u nich.. nejedná se totiž o les a ochranné pásmo 50 metru v tomto případě neplatí. Není to oficiální les. Samozřejmě musí být pozemky stavební.. kdyby nebyly tak tam můžete mít pouze chatu do 25 m2 zastavěné plochy, ale bez základu jen např. na žel. pražcích.
odpovědět
Dobrý den, zrovna řeším stavební pozemek v blízkosti lesa do 50m. OŽP tvrdí, že budoucí stavba musí být minimálně 30m od okraje lesního pozemku. Nemusí OŽP odůvodnit proč na tom trvá? Lesní zákon mluví pouze o vydání souhlasu, nikoli o povolování výjimky (v lesním zákonu žádné ochranné pásmo není, jen povinnost získat výjimku). Tedy, aby nevydal souhlas musí to přece odduvodnit, ne? Navíc tam 50let stála budova a před asi 6ti lety obec nechala vypracovat územní plán ve kterém stavební pozemek byl veden a schválen. Máte s tím zkušenosti? Děkuji.
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, pásmo široké 50 m od okraje lesa, je území, ve kterém, když chcete umístit a povolit stavbu, potřebujete souhlas (resp. výjimku) orgánu ochrany lesa. podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Ještě jsme se nesetkali s tím, že by úřad odůvodňoval, proč zvolil zrovna tu a tu vzdálenost. Ani si nemyslíme že by to bylo jeho povinností. Naopak není jeho povinností Vám udělit souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Setkali jsme se s různými podmínkami orgánu ochrany lesa, dle úředníka a místních poměrů, např. 10 m, 20 m, 30 m, vzdálenost rovná výšce stromů apod. Je to ochrana nejen lesa, ale také Vašeho majetku. Stavba, která na pozemku kdysi stála, mohla být černou stavbou a nebo v době, kdy se stavěla, les v blízkosti vůbec nebyl, případně platila jiná legislativa.
  odpověděl(a)
Děkuji. Níže dávám odkaz trošku jiný názor, kupodivu je to sám úředník. O žádnou výjimku nejde, v lesním zákonu žádné ochranné pásmo není ani zákaz umístění stavby v blízkosti lesa. Pouze nutnost získat souhlas. Tudíž by musel úředník mít důvod proč nesouhlasit a pokud má důvod, měl by to odduvodnit. To, že zvyklost úředníků je jiná neznamená, že postupují souladu se zákonem. Podmínky klást může, většinou jde o zbaveni majitele lesního pozemku odpovědnost za škodu atd.
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zivotni-prostredi/lesy/28899-souhlasy-s-umistenim-staveb-do-50-metru-od-okraje-lesa-kontra-nesouhlasy.html
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Děkujeme Vám za upozornění. Ještě jsme to pověřovali a máte pravdu, že nesouhlas už nyní musí odůvodnit. V souvislosti s novelou stavebního zákona 2018 se změnila příslušná ustanovení správního řádu tak, aby nově závazná stanoviska obsahovala jak závaznou část, tak odůvodnění, v němž má dotčený orgán uvést také důvody, o které stanovisko opírá, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení (§ 149 odst. 2 správního řádu, ve znění novely). "Ochranné pásmo" lesa není sice stanoveno lesním zákonem, ale je obvykle vymezeno územním plánem.
  odpověděl(a)
Andrea Hrdinová: děkuji a Vy jste pomohla mně -nevěděl jsem; že správní řád se změnil.
odpovědět
Dobrý den
Mám pozemek o celkové délce 90m a je rozdělen na 60 a 30 m. Pozemek je kolmo k osy dráhy delší sní susedi . Rozumým tomu správně ze ked postavíme dům na menším pozemku co bude vzdáleny od tratě min 60m tak nemusíme Zadat o povolení stavby ? Proste sa bude postupovat stejně Ako na běžném pozemku ne v blízkosti železnice ? Dekuju
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, pokud umístíte dům mimo ochranné pásmo dráhy, pak by po Vás stavební úřad neměl požadovat vyjádření (souhlas) správce dráhy. Mělo by se tedy postupovat jako na "běžném pozemku - ne v blízkosti železnice". Hygienická stanice by po Vás ale mohla požadovat hlukovou studii nebo hlukové měření. Doporučujeme obrátit se na příslušný stavební úřad a poradit se, čí vyjádření / stanoviska / souhlasy po Vás bude požadovat pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení.
odpovědět
Jak daleko mohou být vysázeny stromy od STL plynovodního rozvodu.
Aby to nepřekáželo kořenům stromů a aby na to někdo časem nemohl
upozornovat .
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, v tomto případě doporučujeme oslovit přímo plynárny a požádat je o vyjádření k existenci sítí. Ve vyjádření budou uvedena konkrétní omezení v ochranném pásmu plynovodu.
odpovědět
Dobrý den, soused mi nepovolí stavbu plotu mezi na hranici mezi našimi pozemky. Musím tedy realizovat plot na svém pozemku, Bude po výstavbě plotu existovat u toto plotu nějaké ochranné pásmo z důvodu údržby plotu ?? A nebo musím plot posunout tak aby ochranné pásmo z dúvodu údržby, leželo na mém pozemku ??
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, Váš nově vybudovaný plot nebude mít ochranné pásmo. V praxi běžně umisťujeme oplocení tak, aby ani svou základovou konstrukcí nezasahovalo na sousední parcelu a aby tedy leželo celé na parcele investora. Pokud chcete z nějakého důvodu zajistit přístup k Vašemu plotu, třeba pro účely údržby, i z druhé strany, doporučuji nechat mezi hranicí Vaší parcely a plotem větší odstup. Není to ale požadováno.
odpovědět
Pěkný článek, děkuji.
Chtěl bych se zeptat na ochranná pásma produktovodů, kterou vyhláškou se řídí a co vše je v tomto pásmu zakázáno.
Děkuji
Aleš
Lukáš Richter - MASTER DESIGN
 Lukáš Richter odpověděl(a)
Dobrý den, zde Vás odkážu na dokument, který vydal Ústav územního rozvoje http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/3-5-20170701.pdf . Problematika ochranných pásem produktovodů je poněkud složitější, a proto bych Vám doporučoval zjistit správce daného vedení (sdělí příslušný stavební úřad) a vést s ním jednání - existuje možnost výjimek, úlev (toto ale opět s koordinací stavebního úřadu).
odpovědět
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně ochranného pásma hranic pozemků, kde na jedné straně se jedná o činnost kamenolomu se sousedícím pozemkem. Je někde uvedeno jaká je minimální vzdálenost od stěny kde probíhají trhací práce k sousednímu pozemku. Pročítal jsem horní zákon a zatím jsem nic nenašel. Děkuji za odpověď. Coufal.
Lukáš Richter - MASTER DESIGN
 Lukáš Richter odpověděl(a)
Dobrý den, v tomto případě doporučujeme jednat přímo s příslušným báňským úřadem. Pravděpodobně do toho budou vstupovat i další aspekty, např. jak velký zábor půdy je určen pro kamenolom, způsob těžby a jiné. Dále napoví územní plán obce, který uvádí, zda je pozemek vůbec zastavitelný.

Strana:  1 2   další »

Napsali o nás

Napsali o nás - Idnes.cz Napsali o nás - Novinky.cz Napsali o nás - MŮJ DŮM Napsali o nás - Dřevo&Stavby Napsali o nás - MSSTAVBY Napsali o nás - Bydlení IQ

Reference

Spolupracovali jsme - OSTRAVA Spolupracovali jsme - LÁZNĚ KLIMKOVICE Spolupracovali jsme - CTP Spolupracovali jsme - RPG Spolupracovali jsme - MAYZUS Spolupracovali jsme - AVICENA SPA

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.