MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Moderní bungalov s terasou ukrytou před sousedyÚjezd u Průhonic

Všechna velká okna tohoto domu směřují na terasu a uzavírají se tak před okolním světem. Dům si tak na nevelkém pozemku s blízkými sousedy vytváří ostrůvek soukromí.

Moderní bungalov s terasou ukrytou před sousedy - Újezd u Průhonic - Vizualizace 1
Moderní bungalov s terasou ukrytou před sousedy - Újezd u Průhonic - Vizualizace 2
Moderní bungalov s terasou ukrytou před sousedy - Újezd u Průhonic - Vizualizace 3
Moderní bungalov s terasou ukrytou před sousedy - Újezd u Průhonic - Vizualizace 4
 

Zadání Informace o pozemku Jak jsme řešili Filosofie domuHodnocení Další projekty Chci podobný dům

Nejčastěji vás zajímá

Parcela

Řešená parcela se nachází v obci Újezd u Průhonic. Objekt s ohledem na rovný terén a umístění uprostřed stávající zástavby nenabízí žádné lukrativní výhledy. Vyjímkou tvoří jen severní strana, kde jsou nyní umístěny nezastavěné parcely, ale je zde předpoklad brzké realizace výstavby rodinných domů. Přístup na pozemek je realizován z jižní strany, zde je i umístěna hlavní komunikace. Směrem na západ se pozemek zakulacuje a je podél něj veden pěší průchod do další plánované zástavby. Vzhledem k této situaci se dá parcela ozančit za nárožní a poměrně otevřenou veřejnému prostoru.

Další parametry ovlivňující zadanou parcelu značně vymezují prostor a dispoziční rozdělení navrhovaného objektu. Mezi tyto faktory patří definovaná uliční čára s vjezdem, nutný odstup 7 m od sousedního objektu, které určuje možné umístění a velikost objektu na řešené parcele a možnost zastavět jen 30% plcohy dle ÚP. Mezi nezanedbatelný činitel patři též již zrealizovaný studniční vrt, který je umístěn poměrně zapuštěně do pozemku a z logiky věci je tendence ho nechat zachován.

Celkově se dá daný pozemek zhodnotit, že je spíše bez vážnějších negativních vlivů, byť ovlivňujících, ale ani nemá žádná výrazná pozitiva, jedná se teyd o unifikovaný stavební pozemek.

Architektura

Základní struktura hmoty objektu vychází z lokálního charakteru staveb. Převážná část stávajcících staveb je jedno až dvoupodlažní se šikmou střechou sedlového nebo stanového typu doplněné případně o přístavby s plochou střechou, což je užito i v toto návrhu stavby. Hlavní hmota se sedlovou střechou navazuje na uliční čáru štítovou stěnou. Tato hlavní část objektu obsahuje hlavní provozní celky domu sestávající ze zázemí, obytné části a soukromé části. Na tento základní provozní celek navazuje doplňková dispozice hostovského pokoje a paracovny.

Hlavní hmota je situována ve východní části zahrady, tak aby vytvořila bariéru k otevřené části sousedního domu, a otevírá se k západní straně. Vzhledem k charakteru nárožního typu parcely reaguje hmota vytvořením soukromého prostoru v podobě relativně uzavřeného atria obklopeného navrhovanou stavbou, která půdorysně vytváří podobu U. Uzavřené atrium reflektuje i absenci výhledů a tím pádem není potřeba navázat na okolí a je možné vytvořit tento uzavřený a klidný prostor. Zároveň je zachována přirozená typologická linearita provozních celků od nejfrekventovanější části pozemku v jižní části tvořené garáží a zázemín až po nejklidnější část objektu, kde je situována ložnice. Na toto funkční členění navazují doplňkové provozy zázemí pro hosty a pracovna, které doplňují hmotu a objekt uzavírají vytvořením klidového atria, zároveň reagují na neortogonální typ parcely. V atriu je umístěna terasa s jednoduchým zastřešením a venkovním krbem, který se svým symetrickým dvojníkem v podobě vnitřního krbu vytváří centrální střed objektu.

Samotné pojetí hmot je netradičně členité, ale zároveň zachovává elementární principy architektury a pracuje s několika objemy v rámci jednoho celistvého objektu. Tento přístup je patrný již v čelní štítové stěně, kdy je očekávaně na hlavní lineární hmotě osazena sedlová střecha navazující na předstupující hmotu garáže. Nicméně samotný lineární trakt je širší a šikmá střecha směrem k zapuštěnému vstupu má mírnější sklon nežli na druhé straně a reaguje tak vyváženě na spojení užší předstupující hmoty a celkové hlavní hmoty objektu. K tomuto pojetí hlavní struktury navazuje jednoduché zapuštění doplňujících hmot s plochou střechou. Tento kontrast hmot je podpořen i rozdílně pojatými fasádami a to bílou omítkou a kamenným obkladem.

Dispozice

Forma stavby je úzce spjatá s dispozičním řešením. To, co se děje uvnitř, je totiž spontánně vyjádřeno i navenek. Obecně vzato je stavba strukturována do tří částí. Tu první představuje logicky základní obytný celek se všemi potřebnými provozy, který je doplněn o další části v podobě hostovského pokoje a pracovny. Samotný základní obytný celek je také členěn na tři zony. První je umístěna u vjezdu a vstupu na pozemek a tvoří zázemí domu se vstupem, garáží a technickým zázemím. Tento prostor tvoří základní bariéru od veřejného prostoru. Následuje druhá zóna v podobě obytné části s kuchyní a obývacím pokojem jehož součástí je centrální krb. Většina oken je zde orientována na západ k atriu. Poslední zónou je klidová část s ložnicí, do které se vstupuje přes šatnu, součástí je i koupelna.

Hlavní křídlo objektu je doplněno u vstupu o postranní křídlo hostovské části, která obashuje samostatný pokoj a velkou koupelnu. Druhé postranní křídlo a poslední část je pak samostatná pracovna, která je přístupná z obytného prostoru vedle ložnice. Pracovna také tímto umístěním uzavírá atrium. Hlavní okenní otvory objektu směřují do atria a případně jsou místnosti doplněny o menší okna kvůli dostatečnému proslunění i z dalších světových stran.

Líbí se vám tento dům?

Sdílejte jej s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.


Chceme dosahovat pravého mistrovství!

Budeme rádi, když nám řeknete, jak se vám dům líbí.

10% · 12

Další projekty z kategorie Bungalovy

Dosáhnout mistrovství nejen v designu
se nám nepodařilo ze dne na den.

200+
staveb na míru
80+
interiérů
6
domů jsme sami postavili
10
let na trhu
3
pobočky
2+mld. Kč
prostavěno
Pojďme spolu probrat váš nový domov.
Nezávazně a ZDARMA.
Pobočky máme v Praze, Ostravě, Brně a Olomouci.

Domluvit schůzku

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.