MASTER DESIGN: architekti Praha, Brno, Ostrava - architektonický ateliér - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 608 761 115CZ EN
MENU

Kontrola stavby - 29 věcí, které si musíte pohlídat

27. prosince 2016

Seznam 29 kontrol, které je dobré na stavbě provést ve spolupráci s osobou dozorující výstavbu.

Michal Janáč
Michal Janáč
Kontrola stavby - 29 věcí, které si musíte pohlídat
 1. kontrola staveniště – oplocení, porost, stavby a materiál bránící provádění stavby, existence přípojek a měřidel, možnost příjezdu na staveniště, kontrola dokumentace zhotovitele, upozornění na stávající sítě, které by mohly bránit provádění stavby, upřesnit co s vytěženou zeminou, upřesnění výšky založení stavby
 2. kontrola základové spáry – základová zemina, stejnorodost, podzemní a dešťová voda, výskyt trativodu, teplota, počasí, srážky, zkouška zhutnění základové spáry, zemnící pásek, prostupy
 3. kontrola bednění a výztuže stěn – tvar (rovinnost), rozměry, výztuž (umístění, krytí), převázání v rozích, prostupy
 4. kontrola zásypu uvnitř základů – jakost zásypového materiálu, systém hutnění, pozor na větší mocnosti
 5. kontrola ležaté kanalizace a ostatních prostupů – trasy, dimenze, spády, pozice pro svislé potrubí, obsyp pískem
 6. kontrola bednění a výztuže podkladní desky – zásyp (jakost, hutnění), bednění (rovinnost), výztuž (přesahy, spodní krytí, prostupy kanalizace a ostatních instalací s ohledem na radon)
 7. kontrola provádění hydroizolace – hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, provedení u okrajů)
 8. kontrola zásypu vně základů - tep. izolant, drenáž, materiál zásypu, hutnění, výška
 9. kontrola a ověření rozměrů po založení zdiva – rovinnost, rozměry, úhlopříčky
 10. kontrola bednění a výztuže věnců – bednění, výška, tep. izolace, poloha výztuže, krytí, provázaní rohů
 11. kontrola konstrukce stropu před betonáží – bednění, prostupy, výztuž, krytí, kotvení, montážní podepření
 12. kontrola konstrukce krovu – před bedněním (laťováním) – profily a polohy zásadních prvků, spoje a kotvení
 13. koordinace při zaměření oken, dveří s navazujícími profesemi (dodavatel stínění),
 14. kontrola výrobní dokumentace oken - velikost (výška) a členění, otevírání, osazení vzhledem k ostění a sloupům, rozšiřovací profily, pásky, purenity
 15. kontrola osazení oken – výška osazení, soulad s výrobní a prováděcí dokumentací
 16. koordinace před provedením fasády - vysvětlení si důležitých prvků fasády, spárořezů, materiálů a tl. telepných izolací
 17. kontrola podlahového otopného systému – typ potrubí, vzdálenost hadic, kotvení, rozvaděč, propojení s kotlem
 18. kontrola nosné konstrukce schodiště – úložné body, kotvení, výztuž
 19. kontrola před provedením podhledů – instalace, zavěšení
 20. kontrola a vypracování dokumentace zateplení
 21. kontrola oplechování plochých a šikmých střech – okap, žlab a úžlabí, vpusti, atiky, prostupy
 22. kontrola podkladu vylepení izolantu na fasádu – rovinnost, tvar, tloušťky
 23. kontrola fasády před provedením finální vrstvy – perlinka, rošt, kotvení, detail u soklu a střechy
 24. kontrola fasády po provedení finální vrstvy - detaily
 25. kontrola před provedením vývodů světel a zásuvek
 26. kontrola před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál
 27. kontrola a koordinace výrobní dokumentace s dodavatelem kuchyňské linky
 28. kontrola přípojek před záhozem – hloubka, spád, pískování, napojení na síť, měření
 29. celková kontrola před přejímkou stavby – zpevněné plochy, oplocení, hrubé terénní úpravy, okapové chodníky

Pomohl vám článek? Zajímá vás něco dalšího?
Napište nám do diskuze. Odpovíme všem!


Michal Janáč

Michal Janáč ~ Projekt manažer

Ve firmě mám na starosti aby byli všichni šťastní, ale hlavně vedení společnosti a dohled nad zakázkami. Aby ten kolotoč zákazníků, zaměstnanců, termínů, smluv a realizací fungoval.

Na práci mně nejvíce baví když vidím, jak naši stavbu postaví. Baví mě budovat něco, co je hmatatelné a má hodnotu.

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    
odpovědět
Dobrý den.

Mohli byste mi prosím říct přesný postup kontroly osazení systémového bednění pro svislé konstrukce ? (kontrola polohy a svislosti)¨

Děkují
Jan Jadrníček - MASTER DESIGN
 Jan Jadrníček odpověděl(a)
Dobrý den, níže uvádím postup kontroly osazení systémového bednění pro svislé konstrukce:
- bednění musí být, pro svou pozici/polohu, přesně osazeno na předem, geodetem nebo stavbou, vyměřené body
- bednění by mělo být provedeno dle kladečského výkresu, který je vypracovaný většinou od pronajímatele bednění (snadno se tak určí i soupis potřebného materiálu)
-bednění ve své dokončené fázi musí být pro svou svislost překontrolováno vodováhou, přiložením vodováhy na vnější část a případně dorovnáno do přesné, svislé polohy
- bednění musí být celkově zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby a to jak ve svých jednotlivých částech, tak i jako celek ( včetně podpěrné konstrukce )
- bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí
- spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. bednění musí být provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se neporušil povrch konstrukce
- vnitřní povrch bednění musí být čistý, bez pilin, nesoudržných částí betonu apod., to samé platí i o pracovní spáře
- odbedňovací prostředky (odbedňovací olej) se na vnitřní stranu bednění nanáší celoplošně ve stejnoměrné vrstvě
- bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled
- panely je potřeba přesně usadit pomocí páčidla, kotvit jen tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné, neobsazené kotevní otvory je třeba před betonáží uzavřít pomocí PVC zátek


Napsali o nás

Napsali o nás - Idnes.cz Napsali o nás - Novinky.cz Napsali o nás - MŮJ DŮM Napsali o nás - Dřevo&Stavby Napsali o nás - MSSTAVBY Napsali o nás - Bydlení IQ

Reference

Spolupracovali jsme - OSTRAVA Spolupracovali jsme - LÁZNĚ KLIMKOVICE Spolupracovali jsme - CTP Spolupracovali jsme - RPG Spolupracovali jsme - MAYZUS Spolupracovali jsme - AVICENA SPA

Již se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.