MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

25 bodů, které je nutno vyřešit se stavební firmou před podpisem smlouvy

10. května 2017

Seznam věcí, které je třeba probrat se stavební firmou ještě před podpisem smlouvy.

Jan Jadrníček
Jan Jadrníček
25 bodů, které je nutno vyřešit se stavební firmou před podpisem smlouvy

Mohlo by vás zajímat

 • Výměna kontaktů: stavbyvedoucí, investor, projektant, statik, architekt, technický dozor, autorský dozor
 • Jak budou rozděleny pravomoce a kontroly mezi autorský a technický dozor na stavbě? Co bude který kontrolovat, hlídat, přebírat?
 • Kdo má jaké pare dokumentace DUR+DSP nebo DPS?
 • Je nějaký rozpor mezi DUR+DSP a DPS?
 • Disponuje dodavatelská firma pravomocným stavebním povolením a s tím spojenými podmínkami výstavby definovanými stavebním úřadem?
 • Jsou před podpisem smlouvy nějaké požadavky na změnu projektové dokumentace? Během výstavby by nemělo docházet k žádným změnám. V žádném případě však nelze měnit hl. konstrukční části stavby (základy, strop, zdivo, střechu, příčky), nebo výškové osazení stavby.
 • Jednotlivé strany (technický dozor, autorský dozor, investor, stavební firma) si musí navzájem vyměnit kopie smluvních vztahů s investorem, aby bylo jasné, co má dle smlouvy obsahovat dokumentace, jak je naceněna realizace stavební firmou, atd.
 • Stejně jako vytvoření nějakého softwaru, fotografie, obrazu nebo sochy je projektová dokumentace a studie stavby nebo interiéru chráněna autorským zákonem. Pozor na pozdější změny. Ty má právo provádět pouze autor. Investor popřípadě stavební firma jsou pouze oprávněni toto autorské dílo užívat. Nikoli měnit.
 • Vzhledem k investicím vynaloženým na vyhotovení architektonického návrhu a duševnímu vlastnictví autora, jsou nejčastější předělávky na stavbě jednotlivé detaily na fasádě nebo interiéru (oplechování, zarovnání jednotlivých konstrukcí, barevnost, rozměry a členění oken, spárořezy dřevěných, keramických nebo jiných fasádních obkladů). Pozor, nápravu může požadovat autor bez souhlasu investora!
 • Navštívil stavbyvedoucí budoucí staveniště a má k němu nějaké připomínky?
 • Kdy budou probíhat kontrolní dny na stavbě a kdo se jich bude účastnit. S jakým předstihem a kdo bude vyzývat k prohlídkám?
 • Je vypracován nějaký návrh nebo projekt interiérů? Pokud ano, je zkoordinován s dokumentací DPS?
 • Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum?
 • Bude provedena úprava základové spáry např. vsypáním drceného kameniva?
 • Bude provedena drenáž?
 • Jakým způsobem se bude nakládat popřípadě uskladňovat zbylá zemina?
 • Je vypracován harmonogram výstavby?
 • Kdo bude hlásit stavebnímu úřadu zahájení stavby?
 • Kdo zajistí dodávky vody a el. pro stavbu?
 • Kdy bude podepisována smlouva o dílo a kdy se plánuje zahájení výstavby?
 • Bude se vypracovávat RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.
 • Může vybraná stavební firma dodat pojištění a reference podobných staveb (myšleno např. architektonicky a staticky podobných).
 • Prošla si dodavatelská firma kompletně celou dokumentaci vč. rozpočtu a shledala nějaké nedostatky?
 • Co je pro dodavatelskou firmu důležité, aby plnily ostatní strany (dozor, projektant, investor)?
 • Jsou vybrány konkrétní produkty k zadubudování? Jaké to jsou si můžete přečíst v článku co je třeba vybrat před podpisem smlouvy.

Stavební firma bude vyžadovat nějaké zálohy. Standardně se vždy platí na konci měsíce celková provedená práce. Nedoporučujeme dávat stavebním firmám zálohy hned při podpisu smlouvy. Pokud nějaké zálohy stavební firma požaduje, měly by se vztahovat pouze na materiál a drahé technologie s dlouhou dodací lhůtou.

Autorský dozor neslouží k vyřizování reklamací projektové dokumentace. Ta se reklamuje v místě sídla nebo poboček daného projektanta nikoli na stavbě.

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    

Zatím nikdo nekomentoval. Začněte diskuzi..

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.


Jan Jadrníček

Jan Jadrníček ~ Projekt manažer

Ve firmě mám na starosti zjišťování a zajišťování potřeb klientů. Na projektu pracuje někdy až 10 lidí současně a je tedy nutné, aby měl někdo ucelenou představu totožnou s tou klientovou a dbal na její dodržování.

V poslední době se taky hodně věnuji ekonomické stránce staveb - aby naše stavby odpovídaly klientovi jak v estetické stránce, tak i v té finanční.


Naše projektyJiž se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.